Zasady prowadzenia prac żniwnych

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego przy tego typu pracach.

 


 
Podczas zbioru płodów rolnych pamiętajmy, że minimalna odległość maszyn od stert, stogów, drewnianych budynków powinna wynosić 5 m. Zapewnijmy możliwość bezpiecznego i szybkiego opuszczenia przez ludzi i  sprzęt stodoły lub innego pomieszczenia gospodarczego na wypadek pożaru. Miejsca omłotów i stertowania powinniśmy wyposażyć w gaśnice, beczkę z wodą o pojemności min. 200 dm3 wraz z wiadrem oraz w razie potrzeby w sprzęt do oborania miejsca powstania pożaru. Nie palmy tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów, podczas zbioru oraz przy transporcie palnych płodów rolnych.

Przy ustawianiu stert i stogów zwracajmy uwagę na kilka zasad. Stogi nie mogą przekraczać powierzchniš 1000 m2 lub kubatury 5000 m3 . Przy ustawianiu stert i stogów należy zachować odległości co najmniej :

·        od budynków wykonanych z materiałów palnych- 30m,

·        od budynków wykonanych z materiałów niepalnych - 20 m;

·        od dróg publicznych i torów kolejowych – 30m;

·        od urządzeń i przewodów linii wysokiego napięcia – 30m ;

·        od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m.

·        Między stertami, stogami należy zachować odległość 30 m.

 

Wokół stert i stogów należy przeorać pole wykonując pas o szerokości co najmniej 2m, ale  pas powinien być wykonany w odległości    3 m od stogu. Przepisy karne przewidują mandaty za nie dostosowanie się do tych zaleceń.

 

Przy maszynach rolniczych należy  sprawdzać czy części cierne  nie nagrzewają się nadmiernie, instalacja i urządzenia elektryczne nie ulegają uszkodzeniu, koła pasowe i pasy nie ocierają się o  osłony, osiadające na urządzeniach pyły nie powodują zagrożenia pożarowego.

W przypadku zapalenia się w kombajnie ściętego zboża należy natychmiast wyłaczyć mechanizm tnący i odjechać od łanu zboża Następnie  poprzez mechanizm omłotowy i wytrząsacz trzeba wyrzucić palące się zboże na zewnątrz. Następnie obsługujący pojazd powinien przystąpić do gaszenia ognia przy pomocy gaśnic.

Należy pamiętać o zabezpieczeniu układów wydechowych pojazdów przed wylotem iskier.

Kombajnu nie wolno garażować w stodole, ani parkować w pobliżu stert i stogów.


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak