Obszar chroniony

 

 

Powiat wolsztyński  zajmuje obszar 680,03 km2 na którym zamieszkuje 54 622 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 81 osób na km2  przy czym na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn przekracza 117 osób na km2 .


Powiat Tworzą  gminy :

· Przemęt o powierzchni 225,74 km2: Ludność- 13 496 osób

· Siedlec o powierzchni 204,92 km2: Ludność- 11 887 osób

· Wolsztyn o powierzchni 249,37 km2 ; Ludność-  29 239  osób        

Powiat wolsztyński leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Od północy graniczy z powiatem nowotomyskim, od wschodu z powiatami kościańskim i grodziskim, od południa z powiatem leszczyńskim a od zachodu z województwem lubuskim (powiatami zielonogórskim i nowosolskim).

 

Powiat wolsztyński jest powiatem rolniczym z udziałem przemysłu rolno spożywczego, meblarskiego i budowlanego. Ważną dziedziną gospodarki jest również rekreacja i wypoczynek. Na terenie gminy Przemęt zlokalizowanych jest 31 ośrodków wypoczynkowych, na terenie gminy Wolsztyn 8 i Siedlec 2.

 

Całkowita powierzchnia leśna powiatu wynosi ok. 22000 ha co stanowi 32 % ogólnej powierzchni, z tego około 90 % powierzchni stanowią drzewostany sosnowe , z sosną jako gatunkiem panującym -większość zajmują  drzewostany od I do III klasy wieku.

 

Przez teren powiatu przebiega droga krajowa nr.32 na trasie Zielona Góra Poznań oraz drogi wojewódzkie biegnące w kierunku Nowego Tomyśla, Leszna (Wschowy), Nowej Soli, Zbąszynia. Na terenie powiatu występuje szereg kanałów, cieków wodnych i jezior. Ogólna powierzchnia jezior wynosi 2424,5 ha ( 24 jeziora) co stanowi 3,25 % powierzchni powiatu.


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak