aktualnosci

Dodano:2009-11-19, Podwyższanie kwalifikacji strażaków z powiatu wolsztyńskiego, grodziskiego i kościańskiego


W dniach 18-19 listopada br. strażacy z PSP z terenu powiatu wolsztyńskiego, kościańskiego i grodziskiego uczestniczyli w kursie konserwatorów sprzętu ochrony dróg oddechowych. Jest to kurs w Projekcie pn. „Nowe kwalifikacje - bezpieczni ratownicy w powiecie wolsztyńskim, kościańskim i grodziskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Liderem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie a partnerem z Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Kurs został przeprowadzony przez firmę Emat z Wolsztyna we współpracy z MSA-Auer z Raszyna. Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie strażaków do konserwacji i dokonywania przeglądów sprzętu ochrony dróg oddechowych firmy Auer, stanowiących wyposażenie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. Jesteśmy pewni, że wiedza zdobyta na kursie pozwoli w jeszcze większym  stopniu zapewnić bezpieczeństwa strażakom pracującym w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.

Tekst: st.kpt.Sławomir Śnita

Foto: JRG Wolsztyn

www.straz.keblowo.plProjekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak