aktualnosci

Dodano:2009-10-12, Kierowanie ruchem drogowym przez strażaków OSP w KSRG


W dniach od 10-11.10.2009 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie odbył się, zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Poznaniu przy współudziale  KP PSP w Wolsztynie, Kurs Kierowania Ruchem Drogowym dla strażaków KSRG z terenu powiatu. Program szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.  nr  108 , poz. 908 z 2005r. z późn.zm), oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 132, poz. 839) i obejmował łącznie 18 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych wraz z egzaminem końcowym. W kursie uczestniczyło 31 strażaków. Kurs obejmował w pierwszym dniu część teoretyczną i w drugim część praktyczną oraz egzamin.  Prowadzącymi byli funkcjonariusze Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym. Dokumentem potwierdzającym nabycie uprawnień,  do organizacji i kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej  będzie zaświadczenie wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

Tekst: st.kpt. Sławomir Śnita

Foto:Michał Nowak (www.straz.keblowo.pl)Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak