aktualnosci

Dodano:2018-02-03, Narada i otwarcie salki edukacyjnej OGNIK


2 lutego 2018 roku w siedzibie Komendy odbyła się narada podsumowująca działania w 2017 roku. W naradzie uczestniczyli:

-mł.bryg. Dariusz Matczak Zastępca Wielkopolskiego Komednata Wojwódzkiego PSP

-Piotr Krajewski - Wicestarosta wolsztyński

-Andrzej Wita -  Przewodniczący  Rady Powiatu

-mł.bryg. Rafał Kociemba - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu

-Tomasz Spiralski - Zastępca Burmistrza Wolsztyna

-Dorota Gorzelniak - Wójt Gminy Przemęt

-Hieronim Birk - Zastępca Wójta Gminy Siedlec

-dh Henryk Żok -  Członek ZW ZOSP RP jednocześnie Prezesa  Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP

-dh Józef Pauch - Prezesa  Zarządu Oddziału Gminnego w Przemęcie

-dh Macieja Tomalik - Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego w Siedlcu

-dh Szymon Tomys - Komendanta Gminnego ZOSPRP w Wolsztynie

-dh Marian Skibiński -  Komendanta Gminnego ZOSPRP w Przemęcie

-Andrzeja Popko - Nadleśniczy Nadleśnictwa Wolsztyn

Na wstępie narady bryg. Sławomir Śnita Komendant Powiatowy przedstawił najważniejsze informację z działalności Komendy w ubiegłym roku. Następnie mł.bryg. Dariusz Matczak Zastępca Wielkopolskiego Komendata Wojwódzkiego podziekował za współpracę z instytucjami na terenie powiatu. Bardzo dobrze oceniono współpracę z jednostkami OSP. Na koniec pierwszej części  spotkania zaproszeni goście podziękowali za wzorową realizację zadań i likwidowanie zagrożeń na terenie powiatu.

Druga część spatkania  to otwarcia salki edukacyjnej „Ognik"

Sala edukacyjna OGNIK powstała w ramach rządowego programu "Bezpieczna +", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń i umiejętności zachowania się w przypadku ich wystąpienia. Celem programu „Bezpieczna+" jest również tworzenie warunków do prowadzenia praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.

 Szkolenia realizowane w ramach tego projektu na pewno zapiszą się w pamięci uczestników i w przyszłości zaowocują poprawą świadomości, co przełoży się na bezpieczeństwo w przypadku gdy rzeczywiście przyjdzie zmierzyć się z prawdziwymi zagrożeniami.

Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat za wykazanie się znajomością zasad bezpieczeństwa.

Uroczystego otwarcia i pierwsze zajęcia zostały przeprowadzone przez dzieci z Przedszkola nr 3 w Wolsztynie.

 Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak