aktualnosci

Dodano:2017-10-03, WARSZTATY GAŚNICZE


Celem warsztatów było przygotowanie Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej  na terenie powiatu do realizacji zadań związanych z zaopatrzeniem wodnym podczas realnych pożarów wielko powierzchniowych i z dalekim dostępem do punktu czerpania wody. Przed przystąpieniem do praktycznych działań strażakom  zorganizowano zajęcia teoretyczne na temat dostarczania wody na duże odległości, budowy stanowisk wodnych, budowy magistrali wodnych oraz  sprawdzono umiejętności prowadzenia łączności bezprzewodowej na terenie działań ratowniczo-gaśniczych.

W warsztatach brały udział jednostki OSP Kębłowo, Świętno, Siedlec, Tuchorza, Kaszczor.

 Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak